Jak moc jsme se změnili?

Žijeme v uspěchané době. Změny přichází tak rychle, že je často těžké je vůbec vnímat. Ve světě koloběžek je tempo změny násobné oproti ostatním odvětvím. Stejně jako výrobci se vyvíjí i obchodní partneři. Je svým způsobem krásné pozorovat a prožívat omyly, kterým se žádný mladý obor nevyhne. Ale základem, hnací silou, zůstává pořád zákazník. Nicméně z mého pohledu i ten se vyvíjí. A to tak, že dramaticky.

Z pohledu výrobce se v podstatě neděje nic zvláštního. Prodeje rostou, konkurence houstne, každý rok se odděluje zrno od plev, někteří postupně zanikají, jiní se drápou na vrchol. Ale při hlubším zamyšlení zjistíme, že oproti situaci před dvěma třemi lety je vše v pohybu a nezůstává kámen na kameni:

  • Česká republika je tvoří primární odbyt skoro všech tuzemských výrobců. Běžné zaklínadlo předchozího období „ živí nás export“ bere za své. Máme nejrozvinutější obchodní síť, největší hustotu výrobců, informační portály, zájmové skupiny, půjčovny. Ne náhodou. Je třeba si uvědomit, že světový koloběžkový trh končí  Německem, a i to není majoritní z hlediska odbytu. Podíl koloběžek vůči kolům se v západních zemích měří v řádu tisícin procenta. Výrobce, který tvrdí, že ho český trh nezajímá, není schopen uspět na domácím kolbišti. Masivní participace na marketingu, prezentacích, soutěžích, předváděcích akcích nebo závodech ukazuje na to, jak moc důležitý je český trh pro zdejší výrobce.
  • „Všem nám přece jde o to samé, o rozvoj koloběhu.“ Je potřeba si uvědomit, že ta samé věta vyřčená koloběžkovým nadšencem a výrobcem má zcela jiný kontext. Z pohledu výrobce jde především o ekonomický úspěch jeho podnikatelského projektu. Nic víc. Na trhu jsou výrobci určující tempo a představující koloběh masám. Jsou tak nastaveni. Dále pak výrobci, kteří se buď specializují na jednotlivé atributy a sporty /micro marketing/, nebo ti, kteří nedosahují takové kapacity výroby, aby konkurovali vedoucím značkám. Velikost a zaměření firmy neurčují kvalitu, inovačního leadera, postavení na trhu. Výrobci se nedělí na ty, kterým jde o dobro a rozvoj koloběhu a na ty, kterým jde jenom o peníze. Toto dělení je tu z dob, kdy první průkopníci táhli za jeden provaz, protože do jednoho byli považováni za blázny.
  • „V tomto systému není obchodně úspěšný ten, kdo rozumí koloběžkám, ale ten, kdo rozumí zákazníkům.“ Dávno zapomenuté jsou doby, kdy šlo o technické inovace, parametry, komponenty. Koloběžka jako taková je hotová a standard je nastaven. V dnešní době není prodejní argument, že koloběžka má ten který komponent jiný, lepší, než konkurence. Pojďme si otevřeně přiznat, že v cenových relacích nad 6000Kč nenajdeme vyloženě špatný stroj. Jen ten, který danému uživateli vyhovuje více z hlediska ceny, ergonometrie, sympatie ke značce nebo třeba barevného provedení. Nic víc. V tomto bodě nastupuje marketing, znalost trhu, nastavení cílové skupiny, segmentace trhu, marketingový mix a jiné nástroje, které určují ekonomický úspěch. Již dávno nejde jen o kvalitu, standard byl dosažen. Již dávno nestačí dělat kvalitní produkty. Výrobce bez znalosti trhu a správném nastavení strategie prezentace a prodeje, je odsouzen ke stagnaci, potažmo zániku. Pro názorný příklad první firma, která skutečně dělá marketing, je Crussis. Ať se nám to líbí nebo ne.
  • „Dobré jméno má ve světě byznysu obrovský význam a otevře vám dveře tam, kde je pro ostatní z provozních důvodů zavřeno.“ Ano i ne. Neexistuje žádná vyšší moc, která výrobci zaručí, pokud bude prodávat své produkty poctivě, s dobrým záměrem, s důrazem na dobré obchodní vztahy a vydrží to dostatečně dlouho, že uspěje. Prodej a výroba jsou lidské činnosti, jako takové nepodléhají žádným pravidlům.  Hodnoty jako upřímnost, vstřícnost, soucit, tvrdá práce jsou sice často důležitější než technické schopnosti nebo know how, ale paradoxně vám v podnikání mohou i přitížit, pokud ostatní podle těchto pravidel nejednají. Občas prostě vyhrává i ten, který křičí víc a hlasitěji.
  • „Já jsem prodejce, a já zase výrobce.“ Dochází k propojení základních struktur. Touha prodejců vyrábět je v přímé úměře s touhou výrobců prodávat. Tento jev vnímám jako velice negativní. Pokud se každý švec nebude držet svého kopyta, dojde k chaosu. Každá z profesí je velmi komplikovaná a má světlé i stinné stránky. Trend by měl být zcela opačný. Výrobce vyrábí, umí to nejlépe. Prodejce prodává, umí to nejlépe. Čest výjimkám.
  • „ Největší zdroj informací v marketingu je vždy prodejce.“ Na závěr trochu odlehčení, tato teze, která platí celosvětově, na své objevení v odvětví koloběhu teprve čeká.