Jak reklamovat v M-I-B-U?

Nastavení důvěry mezi výrobcem/prodejcem a zákazníkem tak, aby každá ze stran chápala vstřícnost té druhé, je velmi složitý a komplikovaný proces. Základním kamenem takového procesu je stanovení pokud možno jednoduchých, ale jasných pravidel.

Již před lety jsme se v MIBU rozhodli, že každá uplatněná reklamace bude vyřízena kladně.

Reklamací je tak malý objem, že administrativní zátěž je v našem případě nákladnější, než vstřícný krok směrem ke spokojenosti zákazníka. Statistiky skutečně vyznívají velmi příznivě a nebyl proto důvod se zabývat řádným reklamačním řízením.

V drtivé většině se reklamace vztahují ke zlomeným vzpěrám u blatníků.

Poškození rámu jsme automaticky vyřizovali jako reklamaci oprávněnou.

V posledním roce se mnoho změnilo. Zákazníci přestali vnímat, že náš přístup nabízí nejrychlejší řešení jejich problému. Začali jej vnímat jako samozřejmost a zřejmě také jako přiznání viny za špatný výrobek. Ano reaguji tímto na konkrétní případy z poslední doby, kdy zákazník nejprve zveřejní poškozený  výrobek na sociálních sítích bez dalších souvislostí  a teprve potom řeší reklamaci s výrobcem. Například poškození rámu koloběžky bylo způsobeno pádem, po kterém uživatel skončil v nemocnici. Poškození rámu bylo ale prezentováno jako vada výrobku bez uvedení příčiny poškození. I v takových případech jsme dosud vyřizovali reklamace kladně.

Jak tedy uplatnit právo na reklamaci v M-I-B-U v roce 2021?

Pokud jedná o reklamaci blatníku /například vzpěry/ nebo jiné drobnosti, pošlete nám prosím foto na obchod@mibo.cz s popisem, co a jak se stalo a přiložte doklad o koupi. Obratem Vám zašleme náhradní díl.

Pokud reklamujete rám, je potřeba jej dodat k nám do výroby, včetně celého příslušenství. Nejde jen o samotný přezkum reklamační události / velmi často je zlomený rám důsledek nehody, který odhalíme a na kterou se logicky reklamace nevztahuje/, ale především o to, abychom vše pečlivě zaznamenali a zkusili přijít na to, kde je příčina a v budoucnu tyto příčiny eliminovali. Můžete poslat celou koloběžku /řádné omytou/, v případě kladné reklamace vám vše nastrojíme na nový rám. Můžete také poslat jen rám samotný, ale pouze po předchozí vzájemné dohodě.  Uděláme vše proto, abychom nic neprotahovali, pokud se bude jednat o výrobní vadu a potřebný rám bude na skladě, posíláme obratem před vypršením zákonné lhůty.

Pod čarou: Každá výrobní společnost na světě řeší reklamace nebo nedotaženost svých produktů. Velká, malá. Jsem si jist, že každá výrobní společnost chce vyrábět ty nejlepší bezporuchové produkty. A přesto giganti jako Toyota, Mercedes, Samsung, Scott, Specialized a řada dalších, kteří zaměstnávají tisíce lidí na odděleních kvality, ladění a testování, se čas od času nevyhnou problémům. Neomlouvám tím naše selhání, pokud se stane. Ale pro mě je důležitý transparentní přístup k řešení problému, ne fakt, že se problém stal. To je totiž úplně normální. Zvlášť, pokud sám uživatel přímo ovlivňuje svých chováním životnost daného produktu.

 

Pavel Werner