Jak reklamovat v M-I-B-U?

Nastavení důvěry mezi výrobcem/prodejcem a zákazníkem tak, aby každá ze stran chápala vstřícnost té druhé, je velmi složitý a komplikovaný proces. Základním kamenem takového procesu je stanovení pokud možno jednoduchých, ale jasných pravidel.

Již před lety jsme se v MIBU rozhodli, že každá uplatněná reklamace bude vyřízena kladně.

Reklamací je tak malý objem, že administrativní zátěž je v našem případě nákladnější, než vstřícný krok směrem ke spokojenosti zákazníka. Statistiky skutečně vyznívají velmi příznivě a nebyl proto důvod se zabývat řádným reklamačním řízením.

V drtivé většině se reklamace vztahují ke zlomeným vzpěrám u blatníků.

Poškození rámu jsme automaticky vyřizovali jako reklamaci oprávněnou.

V posledním roce se mnoho změnilo. Zákazníci přestali vnímat, že náš přístup nabízí nejrychlejší řešení jejich problému. Začali jej vnímat jako samozřejmost a zřejmě také jako přiznání viny za špatný výrobek. Ano reaguji tímto na konkrétní případy z poslední doby, kdy zákazník nejprve zveřejní poškozený  výrobek na sociálních sítích bez dalších souvislostí  a teprve potom řeší reklamaci s výrobcem. Například poškození rámu koloběžky bylo způsobeno pádem, po kterém uživatel skončil v nemocnici. Poškození rámu bylo ale prezentováno jako vada výrobku bez uvedení příčiny poškození. I v takových případech jsme dosud vyřizovali reklamace kladně.

Jak tedy uplatnit právo na reklamaci v M-I-B-U v roce 2021?

Pokud jedná o reklamaci blatníku /například vzpěry/ nebo jiné drobnosti, pošlete nám prosím foto na obchod@mibo.cz s popisem, co a jak se stalo a přiložte doklad o koupi. Obratem Vám zašleme náhradní díl.

Pokud reklamujete rám, je potřeba jej dodat k nám do výroby. Nejde jen o samotný přezkum reklamační události / velmi často je zlomený rám důsledek nehody, který odhalíme a na kterou se logicky reklamace nevztahuje/, ale především o to, abychom vše pečlivě zaznamenali a zkusili přijít na to, kde je příčina a v budoucnu tyto příčiny eliminovali. Můžete poslat celou koloběžku /řádné omytou/, v případě kladné reklamace vám vše nastrojíme na nový rám. Můžete také poslat jen rám samotný. Uděláme vše proto, abychom nic neprotahovali, pokud se bude jednat o výrobní vadu a potřebný rám bude na skladě, posíláme obratem před vypršením zákonné lhůty.

Pod čarou: Každá výrobní společnost na světě řeší reklamace nebo nedotaženost svých produktů. Velká, malá. Jsem si jist, že každá výrobní společnost chce vyrábět ty nejlepší bezporuchové produkty. A přesto giganti jako Toyota, Mercedes, Samsung, Scott, Specialized a řada dalších, kteří zaměstnávají tisíce lidí na odděleních kvality, ladění a testování, se čas od času nevyhnou problémům. Neomlouvám tím naše selhání, pokud se stane. Ale pro mě je důležitý transparentní přístup k řešení problému, ne fakt, že se problém stal. To je totiž úplně normální. Zvlášť, pokud sám uživatel přímo ovlivňuje svých chováním životnost daného produktu.

 

Pavel Werner